Forhåndsvisning av utsendelse

Du kan når som helt forhånds vise utsendelsen din når du jobber med den, slik at du hele tiden har kontroll på hvordan det ser ut for de som skal melde seg på eller betale. Linken du får opp når du forhåndsviser, er den samme linken som gjelder / heter Åpen invitasjonslink.

Merk: Send gjerne linken til en kollega eller andre personer du jobber for en gjennomgang. Det kan være en god kvalitetssikring.