Ikke dekning på kort

Dersom en person ikke er dekning på kortet ved forsøk på trekk, vil vi automatisk sende en epost til betaler om forholdene, og ber de sørge for dekning. Dette gjør vi fire ganger over to uker. Har de enda ikke betalt etter totalt fem forsøk, så merker vi trekkes som “Feilet”. Alle ordrer med betalingsproblemer vil komme opp i Ordrelisten din om du filtrerer på Betalingsproblemer under status.

Håndtering

Når du går inn på en ordre ved å trykke “Vis detaljer” i Ordre listen din, så kan du se status for alle trekk på den ordren du er inne på. Slik gjør du:

    1. Gå til listen over dine Ordre
    2. Filtrer på “Betalingsproblemer” under Status i Ordrelisten
    3. Velg Ordren du skal se på ved å trykke “Vis Detaljer”
    4. Trykk på den lyseblå boksen som viser entall betalinger
    5. Du vil videre få opp en oversikt over alle trekk på det produktet som er bestillt. Trykk på det trekket du ønsker å se status på.

Kreve inn utestående fordringer

Har betalingen status “Feilet” så får du opp en link når du trykker på den, og denne kan du sende for å kreve inn betalingen etter at Superinvite har gitt opp å trekke.

For oss som selskap medfører det en kostnad for hvert forsøk vi gjør uten dekning. Vi har derfor satt ett tak på maks 5 forsøk totalt, før vi gir opp å innkreve fordringen.