Brukertilganger

I SuperInvite så foreligger det kun en login / brukertilgang pr SuperInvite konto. I tillegg så har vi lagt inn ekstra verifisering for den delen som gjelder tilgang til penger osv, og det er som regel kun kasserer som besitter det passordet til.

Grunnen til at vi kun har en bruker, er i all hovedsak for å unngå komplikasjoner rundt brukere / login / passord osv, da det kan fort bli mye å holde styr på. I klubber så er det ofte en del roller og personer som skiftes ut i løpet av et år, og da må man også til gjengjeld administrere alle de forholdene. Vi har derfor og helt bevisst forsøkt å gjøre det så enkelt så mulig på det område