Maks Antall på dager

I SuperInvite kan du sette et maks antall på produktnivå, slik at det ikke lenger er mulig å kjøpe produktet når antallet er nådd. Man kan nå også sette maks antall på dager, noe som ofte er brukt på akademier / FFO. Da kan man få fordelt deltakerne bedre utover ukedagene, og det skaper en bedre forutsigbarhet i forhold til ressurser som trengs de forskjellige dagene. Det er enkelt å sette opp, og resten går automatisk.

1. Først må du merke alle produktene dine / dagene med hvilken ukedag de representerer. Dette gjør du ved å trykke på det ikonet som liger på en hatt ved siden av hvert produkt.

Merk: Du kan også sette ukedager på enkeltprodukter, og blir ofte brukt dersom et enkeltprodukt dekker alle dager.

2. Når du har satt ukedag på alle produktene dine under «Alternativer», går du videre til fanen «Oppmøteliste». Her velger du «Opprett ny maks antall gruppe».

Du kan også opprette flere grupper med de samme produktene og ukedagene kombinert. Dette brukes som regel i mer avanserte tilfeller, der man har flere kurs på samme dag, og med ett maks antall for begge kurs.

3. Velg hvilke produkter som skal omfattes av maks antall pr dag i listen du får opp, og gi et navn til gruppen.

4. Videre kan du spesifisere maks antall på hver ukedag du har satt under «Alternativer», og du har hele tiden en grafisk oversikt over hvor mange som har meldt seg på hver ukedag, og hvor mange plasser som står igjen som ledig. Du kan også justere maks antallet underveis i påmeldingsperioden, dersom du for eksempel får ekstra kapasitet.

De som melder seg på får informasjon om hvor mange plasser som er ledig, så fort antallet går under 10 ledige.

Merk: Husk også at dere nå har full tilgang til oppmøtelister, der man huker av hvem som har møtt opp og ikke. Her kan dere også sende direkte meldinger til foreldrene, dersom det skulle være behov for å informere om noe. Les mer om oppmøtelister her.