Importer fra tidligere utsendelser

Vi har gjort det enkelt for deg å kopiere en utsendelse, slik at du slipper å opprette alt på nytt i de tilfeller der mye er likt fra en tidligere utsendelse du har jobbet med.

Under forklarer vi hvordan du går frem for å importere de forskjellige delene av utsendelsen.

Importer Generell informasjon

  1. Trykk på “Opprett ny utsendelse” på fronten av siden der du kommer inn etter å ha logget deg på.
  2. Oppe til høyre ser du valget “Importer fra tidligere utsendelser”, der du velger den utsendelsen du vil kopiere i fra.
  3. All informasjon fra den utsendelsen du kopierte i fra, vil nå komme inn i den nye utsendelsen du opprettet.
  4. Husk å endre datoer og andre felter som har endret seg fra sist.
  5. Lagre den nye utsendelsen nederst på siden.

Importer Alternativer / Produkter

  1. Rediger utsendelsen din, ved å trykke på “Rediger” knappen i listen over dine utsendelser. Er du allerede i redigeringsmodus, gå direkte til punkt to under.
  2. Velg fanen som heter “Alternativer”.
  3. Litt nede på siden, finner du en knapp som heter “Importer”.
  4. Velg hvilken tidligere utsendelse du ønsker å kopiere inn alternativene fra.
  5. Trykk på “import” knappen.

Importer Registreringsskjema

  1. Rediger utsendelsen din, ved å trykke på “Rediger” knappen i listen over dine utsendelser. Er du allerede i redigeringsmodus, gå direkte til punkt to under.
  2. Velg fanen som heter “Registreringsskjema”.
  3. Litt nede på siden, finner du en knapp som heter “Hent fra tidligere utsendelser”.
  4. Velg hvilken tidligere utsendelse du ønsker å kopiere inn registreringsskjema fra.
  5. Trykk på “import” knappen.

Merk: Husk å se ordentlig over alle felter du kopierer inn, og spesiellt årstall og datoer som er lett å overse. Da ungår du missforståelser og feil hos de som skal melde seg på eller betale for noe.

SE OGSÅ: