Kategori på utsendelse

Jobber man med veldig mange forskjellige utsendelser, så kan det være lurt å kategorisere de. Da kan du forenkle oversiktenover alle utsendelser i oversikten din, og velge å vise utsendelser for kun en bestemt kategori. For eksempel Treningsavgifter, FFO, Fotballskoler – eller om en klubb driver med flere idretter, så kan man kategorisere på Fotball, Håndball, Basket, Ski, osv. Dette er ikke et obligatorisk felt, og kan ignoreres om man er en mindre klubb.

Kategoriene setter du opp under “Innstillinger”, og “Administrer kategorier”.