Forklaring til Billaget / (Månedsrapporten)

I månedsrapporten har du oversikt over alle bevegelser som skjer den aktuelle måneden du tar ut rapporten for. Fanene du ser nederst i Excel arket beskriver hva de representerer i listeform, og på forsiden har du en summert oversikt over følgende:

    • Sum av innbetalte beløp i valgt periode: Dette er den totale summen som har kommet inn til saldoen deres.

    • Refusjoner på transaksjoner i valgt periode: Dette er refusjoner som er gjort på transaksjoner som er gjort i den tidsperioden rapporten gjelder for.

    • Refusjoner gjort i valgt periode, men på ordre utenfor perioden: Dette er refusjoner som er gjort på ordrer utenfor rapport perioden, men refusjonen har blitt utført innenfor perioden rapporten gjelder for.

    • Sum av innbetalte beløp i valgt periode, etter refusjoner: Dette er summen du skal overføre til bankkonto, og som representerer det du har tilgjengelig for uttak til bankkonto.