Kategorisering av produkter

For at det skal bli enklere for de som skal velge produkter å få en god oversikt over utvalget, kan du kategorisere produktene dine, ved å velge typen Kategori i stedet for å legge til et produkt. Alle produkter du legger under denne kategorien, vil tilhøre kategorien.

Merk: Du kan enkelt flytte produkter og kategorier opp og ned i rekkefølge om ønskelig, ved å dra de med musepeker der du ønsker å plassere. Har du jobber lenge med omrokkering på mange produkter og kategorier, kan det lønne seg å lagre alle endringer, og så trykke CTRL+F5. Da resetter du siden din, slik at nettleseren din enklere kan håndtere nye endringer.

SE OGSÅ: