Personoversikt / Påmeldingsliste

Liste over personer som har blitt betalt for finner du under Rapporter, og Påmeldingsliste. Her vil alle personer med gyldige betaling være listet. Benytter du Delbetaling eller Autotrekk, vil ikke de avbrutte planene vises.


Har du utsendelser som overskrider 2000 personer registrert, så kan du oppleve at det kan ta opptil 4 til 5 sekunder før listene dine laster.