Endre på betalingsplan

Er det ønskelig å endre på en aktiv Autotrekk eller Delbetalingsplan, kan dette enkelt gjøres via klubben, eller av personen som har foretatt registreringen. 

I begge tilfeller finner man linken som brukes til dette om man går inn på en ordre i Ordrelisten under Rapporter. Inne på Ordren som skal endres finner dere “Link for å redigere” og som er tilgjengelig pr deltaker på Ordren. Klubben kan her selv benytte linken på vegne av den registrerte og endre til ønsket produkt, eller klubben kan velge å sende denne linken til den som ønsker å gjøre endringen, der de gjør det selv.

Når endring er bekreftet, vil riktig / nytt beløp bli automatisk trukket ved neste trekk.

Når man skal plassere en ny ordre, vil man få spørsmål om du skal betale for Inneværende periode, eller Neste periode. Hva de skal velge her, kommer an på om de avbrøt den gamle planen før inneværende intervallperiode, eller om de allerede har betalt for inneværende intervallperiode.