Opprett ny utsendelse

Når du skal opprette en ny utsendelse, trykker du på “Opprett ny utsendelse” på forsiden når du kommer inn i Superinvite. Da kommer du videre til en ny side, der du blir bedt om å legge inn verdiene listet opp under.

Informasjonen du legger inn vil være synlig på fronten av utsendelsen, samt i invitasjoner og i purringer du sender ut fra Superinvite. Det kan derfor være lurt å bruke noen minutter på å legge inn korrekt og tydelig informasjon her. Under har du oversikt over alle feltene du legger inn ved opprettelse av ny utsendelse.

Verdi Beskrivelse

Navn på utsendelse

Gi utsendelsen et tydelig og klart navn som beskriver godt hva den gjelder. Ha gjerne med årstall, dersom det er en gjentagende utsendelse.

Kategori

Jobber man med veldig mange utsendelser, så kan det være lurt å kategorisere de. For eksempel Treningsavgifter, FFO, Fotballskoler – eller om en klubb driver med flere idretter, så kan man kategorisere på Fotball, Håndball, Basket, Ski, osv. Dette er ikke et obligatorisk felt, og kan ignoreres.

Link til nettside

Har du en nettside du ønsker å linke til, kan du gjøre det her. Dette er ikke et obligatorisk felt, og kan ignoreres.

Start dato

Informasjon til medlemmet eller de som skal melde seg på, når perioden for utsendelsen starter.

Slutt dato

Informasjon til medlemmet eller de som skal melde seg på, når perioden for utsendelsen slutter. Etter at utsendelsen har passert denne datoen, vil den automatisk ligge under Arkiverte utsendelser.

Frist for registrering

Dette er siste frist for når noen kan melde seg på eller betale. Denne kan du gjerne flytte frem i tid senere, dersom du ser at du må forlenge fristen. Når denne datoen er passert, vil knappen som sier “Gå videre til registrering” på fronten av utsendelsen deaktiveres.

Navn kontaktperson

Navn på kontaktperson for utsendelsen.

Epost kontaktperson

Epost på kontaktperson for utsendelsen.

Telefon kontaktperson

Telefonnummer til kontaktperson for utsendelsen.

Beskrivelse

Dette er en tekst du legger inn for å gi en nærmere beskrivelse av hva utsendelsen gjelder. Ønsker du utheving eller andre effekter på teksten du legger inn, kan du merke teksten det gjelder, og du vil få opp en svart boks med effekter du kan legge inn.

Praktisk informasjon

Dette er en tekst du legger inn for å gi en nærmere beskrivelse av praktisk informasjon. Det kan være oppmøte tid, eller om det er åpen kiosk eller servering dersom det er et arrangement. Ønsker du utheving eller andre effekter på teksten du legger inn, kan du merke teksten det gjelder, og du vil få opp en svart ramme med effekter du kan legge på.

Merk: Ønsker du å importere fra en tidligere utsendelse slik at du slipper å legge inn alt på nytt, så kan du se hvordan du gjør det under importer fra tidligere utsendelser.

SE OGSÅ: