Generell informasjon

Under denne fanen har du oversikt og kan redigere grunnleggende informasjon om utsendelsen som beskrivelse, praktisk informasjon, start dato, slutt dato, osv. De fleste av feltene her er de man setter opp når man oppretter en ny utsendelse, men i tillegg har du tilgang til følgende funksjoner under generell informasjon, etter at den er satt opp:

Verdi Beskrivelse

Navn på utsendelse

Gi utsendelsen et tydelig og klart navn som beskriver godt hva den gjelder. Ha gjerne med årstall, dersom det er en gjentagende utsendelse.

Kategori

Jobber man med veldig mange utsendelser, så kan det være lurt å kategorisere de. For eksempel Treningsavgifter, FFO, Fotballskoler – eller om en klubb driver med flere idretter, så kan man kategorisere på Fotball, Håndball, Basket, Ski, osv. Dette er ikke et obligatorisk felt, og kan ignoreres.

Nettside

Har du en nettside du ønsker å linke til, kan du gjøre det her. Dette er ikke et obligatorisk felt, og kan ignoreres.

Start dato

Informasjon til medlemmet eller de som skal melde seg på, når perioden for utsendelsen starter.

Slutt dato

Informasjon til medlemmet eller de som skal melde seg på, når perioden for utsendelsen slutter. Etter at utsendelsen har passert denne datoen, vil den automatisk ligge under Arkiverte utsendelser.

Frist for registrering

Dette er siste frist for når noen kan melde seg på eller betale. Denne kan du gjerne flytte frem i tid senere, dersom du ser at du må forlenge fristen. Når denne datoen er passert, vil knappen som sier “Gå videre til registrering” på fronten av utsendelsen deaktiveres.

Maks antall plasser

Om det er et maks antall for hvor mange som kan registrere seg for hele utsendelsen, så legger du det inn her. Du kan også sette maks antall på produktnivå under fanen Alternativer.

Navn kontaktperson

Navn på kontaktperson for utsendelsen.

Epost kontaktperson

Epost på kontaktperson for utsendelsen.

Telefon kontaktperson

Telefonnummer til kontaktperson for utsendelsen.

Link til hjemmeside

Legg inn en link til hjemmesiden deres der det kanskje står litt mer om utsendelsen. Har man ikke en nettside, men kanskje en side på sosiale medier, så legg inn det.

Åpen invitasjonslink

Denne linken er unik for denne utsendelsen, og brukes til påmelding for de som skal melde seg på. Legg linken på hjemmesiden dere, i epost, eller på sosiale medier. 

Beskrivelse

Dette er en tekst du legger inn for å gi en nærmere beskrivelse av hva utsendelsen gjelder. Ønsker du utheving eller andre effekter på teksten du legger inn, kan du merke teksten det gjelder, og du vil få opp en svart boks med effekter du kan legge inn.

Praktisk informasjon

Dette er en tekst du legger inn for å gi en nærmere beskrivelse av praktisk informasjon. Det kan være oppmøte tid, eller om det er åpen kiosk eller servering dersom det er et arrangement. Ønsker du utheving eller andre effekter på teksten du legger inn, kan du merke teksten det gjelder, og du vil få opp en svart ramme med effekter du kan legge på.

Tekst på bunn av kvittering

Ønsker du å opplyse om noe spesielt på kvitteringen, som feks at beløpet får fradrag for barnepass, eller andre forhold. 

Benevning på utsendelse

Her setter du om utsendelsen gjelder personer, spillere, medlemmer, eller andre forhold. Dette er viktig for å benevninger som vises for de som skal melde seg på.

FFO Fradrag

Noen utsendelser får de påmeldte fratrekk på skatt for barnepass. Ved å huke av her vil du kunne enkelt få ut en rapport til bruk ved rapportering til skattemyndighetene. Husk å velge hvilket felt som gjelder "fødselsdato", slik at vi kan aldersbegrense.