Prissetting

Superinvite er gratis å benytte for dere som klubb eller organisasjon, og det er de som betaler som står for kostanden av transaksjonen og plattforgebyret. Vi viser derfor begge deler når du setter opp produktene dine, slik dere har informasjonen om hva ut prisen vil være.

Du kan velge om du vil sette prisen som gjelder inn til dere, eller om du vil sete ut-prisen. Begge veier kalkuleres automatisk. Du kan se prisoversikt på www.ethos.no.

SE OGSÅ: