Oversikt over trekk

For å få oversikt over alle trekkene som har skjedd for en person, går du inn i Ordrelisten som du finner under Rapporter. Søk etter den ordren eller personen som trekkes, og trykk på Vis detaljer. For hvert produkt som trekkes, kan du trykke på de fargede boksene som viser summert informasjon. Da vil du få opp oversikt over alle trekkene som har skjedd, og en status for hvert enkelt. Du kan videre vise enda flere detaljer dersom du trykker videre på ett av trekkene som listes.

SE OGSÅ: