SuperInvite og NIF

I begynnelsen av 2019 har NIF kommer med en melding om at KlubbAdmin og alle integrerte løsninger skal avvikles innen sommeren 2019, og det skal bygges en ny infrastruktur rundt det sentral registre for medlemmer innen Norsk Idrett innen 2020.


SuperInvite har aldri vær en integrert aktør med NIF, og det vil ikke påvirke deg som bruker av SuperInvite.

SuperInvite jobber med rundt 1200 klubber i Norge, der rundt 4 til 500 klubber bruker oss på Medlemskontingenter. De benytter SuperInvite på innsamling av beløpene og informasjonen, og bruker alt fra et par timer en dag i året til å oppgradere NIF sin løsning KlubbAdmin manuelt.