Vilkår for deltakere

Vilkår for deltakere

Om påmeldings- og betalingsløsningen levert av Invite AS

Invite AS leverer en påmeldings- og betalingstjenesten www.superinvite.no, som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte arrangør og deltaker. Tjenesten selger deltagelse o/eller fysiske produkter til ulike typer av arrangementer. Invite AS er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. Invite AS refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, og dette må tas opp med den enkelte arrangør. Disse brukerbetingelsene gjelder for påmelding til de arrangementer/kampanjer, med eventuelle tilhørende produkter/tjenester, som du melder deg på. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen. Endringer i brukerbetingelsene vil fortløpende publiseres i dette dokumentet.

 1. Parter

Tilbyder av tjenesten på www.superinvite.no er Invite AS, org.nr. 919 808 632 e-post post@ethos.no. Bruker av tjenesten er den person som gjennomfører og betaler for påmeldingen, og blir i det følgende benevnt “deltaker”, “du”, “deg”, “din” eller “ditt”. Idrettsklubb/organisasjon som benytter påmeldings- og betalingstjenesten benevnes Arrangøren.

 1. Hvordan melder du på deg/dere på et arrangement

Påmeldingsprosessen består av følgende punkter:

a) Gjennomfør påmelding Et arrangement er enten blitt sendt til deg via emailinvitasjon fra arrangør, eller du finner arrangementet på arrangørens hjemmeside el. Det er arrangøren som bestemmer om du kun kan melde på deg selv, eller vil ha rett til å melde på både deg selv og/eller andre. Har du rett til å melde på andre deltakere, så har anledning til å skrive antall du ønsker å påmelde. Totalsum på kvitteringssiden vil vise hva totalbestillingen vil koste før du går til selve betalingen.

b) Sjekk at din påmelding er korrekt Etter registreringen av deg selv og/eller andre er du selv ansvarlig for å sjekke at påmeldingsinformasjonen er korrekt før du velger “gå til betaling”.

c) Velg korttype ved betaling www.superinvite.no støtter korttypene Visa og MasterCard. Når du har registrert deltagere, valgt deltakertype og eventuelle tilleggsprodukter klikker du “gå til betaling” for å betale. www.superinvite.no benytter Betalingsløsning for sikkerbetaling på nett, og det bes om standard informasjon som kortnummer, utløpsdato og CVC2-kode. Ved godkjennelse av kredittkortet vil betaling finne sted og påmeldingen være registrert.

d) Epost som påmeldingsbekreftelse Etter betaling vil du på epostkvittering til den epost-adressen du oppga ved registreringen av deg som betaler. På kvitteringen vil det stå hvilket arrangement påmeldingen gjelder, navn arrangør, kontaktinformasjon til arrangør, hvem som er påmeldt, pris mm. Det vil også være en direkte utskriftsmulighet av ordrebekreftelsen etter betaling. Du må snarest mulig kontrollere at den registrerte påmeldingen er korrekt. Praktiske spørsmål vedrørende arrangementet rettes direkte til arrangør oppgitt på ordrebekreftelsen.

 1. Opplysninger om tjenesten

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon
som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan
forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere som ønsket.

 1. Priser

Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme før påmeldingsprosessen avsluttes. Prisen
som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Det er ingen avgifter du som deltaker betaler direkte tilknyttet totalbeløpet, men Arrangør sin totalpris på arrangementet vil inneholde alle gebyrer som gjelder for transaksjonen. Du som deltaker har ingen rettighet til å få innsyn i de gebyrsatser eller andre prisegenskaper Arrangør eller Invite AS sitter inne med.

 1. Betaling

Deltageravgiften gjøres opp med bruk av enten Visa kredittkort eller Mastercard kredittkort.
Deltageravgiften blir belastet ditt kredittkort med en gang du har bekreftet betalingen på Betalingsløsning sin betalingsside. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke påmeldingen kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder. Får du beskjed om at “betaling feilet” kan dette skyldes at du har registrert noe feil i utfyllingen av kortinformasjon eller at Betalingsløsning var nede i betalingsøyeblikket. Da bes du som deltaker å forsøke på nytt. Epost-kvittering vil kun sendes til deg om betaling er godkjent.

 1. Undersøkelse av påmeldingene

Etter at du har foretatt en påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om
kvitteringen er korrekt.

 1. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret vil arrangøren opplyse om dette til alle
påmeldte. Arrangøren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Invite AS refunderer ikke sin del av deltageravgifter ved avlyst arrangement.
Alle spørsmål om arrangementet, eventuelle feil/endringer i din bestilling, reklamasjoner og
dets gjennomføring rettes til den enkelte arrangør. Arrangørens navn vil du finne på mottatt ordrekvittering.

 1. Personopplysninger

Registrert personprofil opprettes og lagres i databasen tilknyttet det arrangement du melder
deg på til. Arrangøren kan benytte samme personprofiler til invitasjon til tilsvarende
arrangementer. Superinvite.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk og for å kunne
gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg. Superinvite.no benytter kun personprofiler til
det/de arrangementet du har meldt deg på, og vil ikke utlevere informasjon til tredjepart
eller sende direktereklame uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir
bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket til utleveringen
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen, eller
 • i lovbestemte tilfeller

Hvis du ønsker å endre/slette personopplysninger tar du kontakt med arrangør som har
mulighet til dette. Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på e-post support@superinvite.no

 1. Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven
§19b). Ved kjøp av fysiske produkter gjelder Angrerettloven når kjøp av produkter er foretatt
uten et fast tilholdssted (eks internett). Angrerettloven gir 14 dagers angrefrist Angrerettskjema for utfylling finner du online på http://forbrukerportalen.no Utfylt angreskjema må leveres Arrangør som håndterer dette på vegne av Invite AS.

 • Angrerettloven: http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett).
 • Forbrukerportalen: http://forbrukerportalen.no/temaer/kjop_fra_butikk
 • Forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html
 1. Reklamasjoner
  Dine rettigheter ved feil og mangler ved din bestilling tas direkte med Arrangør som du
  finner kontaktinformasjon til på din ordrebekreftelse. Det henvises til §27 i
  forbrukerkjøpsloven dersom din reklamasjon gjelder fysiske produkter i tilknytning til din
  bestilling: “Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid
  etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han
  eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).” Forbrukerkjøpsloven:
  http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html
 2. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du
  bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter
  norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting,
  det vil normalt si i nærheten av der du bor. http://forbrukerportalen.no/
 3. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt arrangementer, ønske om endring av påmelding eller andre
arrangementsrelaterte spørsmål, kontakt arrangementsansvarlig som du finner på
arrangement siden eller din ordrekvittering.

Har du spørsmål knyttet til bruk av påmeldings- betalingstjenesten hos Invite AS,
spørsmål om belastning merket Invite AS eller selv ønsker å opprette ett arrangement
(superinvite.no), kontakt oss på support@superinvite.no

Del dette innlegget

Flere nyheter