Vilkår for deltakere

Soccer player ready to shoot penalty

Om påmeldings- og betalingsløsningen levert av Invite AS

Invite AS leverer en påmeldings- og betalingstjenesten www.superinvite.no, som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte arrangør og deltaker. Tjenesten selger deltagelse og/eller fysiske produkter til ulike typer av arrangementer. Invite AS er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. Invite AS refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, og dette må tas opp med den enkelte arrangør. Disse brukerbetingelsene gjelder for påmelding til de arrangementer/kampanjer, med eventuelle tilhørende produkter/tjenester, som du melder deg på. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen. Endringer i brukerbetingelsene vil fortløpende publiseres i dette dokumentet.

 1. Parter i avtalen

Tilbyder av tjenesten på www.superinvite.no er Invite AS, org.nr. 9198 08632. Bruker av tjenesten er den person som gjennomfører og betaler for påmeldingen, og blir i det følgende benevnt “deltaker”, “du”, “deg”, “din” eller “ditt”. Idrettsklubb/organisasjon som benytter påmeldings- og betalingstjenesten benevnes Arrangøren.

 1. Hvordan melder du på deg/dere på et arrangement

Påmeldingsprosessen består av følgende punkter:

 1. Gjennomfør påmelding Et arrangement er enten blitt sendt til deg via emailinvitasjon fra arrangør, eller du finner arrangementet på arrangørens hjemmeside el. Det er arrangøren som bestemmer om du kun kan melde på deg selv, eller vil ha rett til å melde på både deg selv og/eller andre. Har du rett til å melde på andre deltakere, så har anledning til å skrive antall du ønsker å påmelde. Totalsum på kvitteringssiden vil vise hva totalbestillingen vil koste før du går til selve betalingen.
 2. Sjekk at din påmelding er korrekt Etter registreringen av deg selv og/eller andre er du selv ansvarlig for å sjekke at påmeldingsinformasjonen er korrekt før du velger “gå til betaling”.
 3. Velg korttype ved betaling www.superinvite.no støtter korttypene Visa og MasterCard. Når du har registrert deltagere, valgt deltakertype og eventuelle tilleggsprodukter klikker du “gå til betaling” for å betale. www.superinvite.no benytter PayPal for sikkerbetaling på nett, og det bes om standard informasjon som kortnummer, utløpsdato og CVC2-kode. Ved godkjennelse av kredittkortet vil betaling finne sted og påmeldingen være registrert.
 4. Epost som påmeldingsbekreftelse Etter betaling vil du på epostkvittering til den epost-adressen du oppga ved registreringen av deg som betaler. På kvitteringen vil det stå hvilket arrangement påmeldingen gjelder, navn arrangør, kontaktinformasjon til arrangør, hvem som er påmeldt, pris mm. Det vil også være en direkte utskriftsmulighet av ordrebekreftelsen etter betaling. Du må snarest mulig kontrollere at den registrerte påmeldingen er korrekt. Praktiske spørsmål vedrørende arrangementet rettes direkte til arrangør oppgitt på ordrebekreftelsen.
 5. Opplysninger om tjenesten
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere som ønsket.
 6. Priser

Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme før påmeldingsprosessen avsluttes. Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Det er ingen avgifter du som deltaker betaler direkte tilknyttet totalbeløpet, men Arrangør sin totalpris på arrangementet vil inneholde alle gebyrer som gjelder for transaksjonen. Du som deltaker har ingen rettighet til å få innsyn i de gebyrsatser eller andre prisegenskaper Arrangør eller Invite AS sitter inne med.

 1. Betaling

Deltageravgiften gjøres opp med bruk av enten Visa kredittkort eller Mastercard kredittkort.

Deltageravgiften blir belastet ditt kredittkort med en gang du har bekreftet betalingen på selve betalingsløsningen sin betalingsside. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke påmeldingen kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder. Får du beskjed om at “betaling feilet” kan dette skyldes at du har registrert noe feil i utfyllingen av kortinformasjon eller at betalingsløsningen var nede i betalingsøyeblikket. Da bes du som deltaker å forsøke på nytt. Epost-kvittering vil kun sendes til deg om betaling er godkjent.

 1. Undersøkelse av påmeldingene

Etter at du har foretatt en påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om kvitteringen er korrekt.

 1. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret vil arrangøren opplyse om dette til alle påmeldte. Arrangøren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Invite AS refunderer ikke sin del av deltageravgifter ved avlyst arrangement. Alle spørsmål om arrangementet, eventuelle feil/endringer i din bestilling, reklamasjoner og dets gjennomføring rettes til den enkelte arrangør. Arrangørens navn vil du finne på mottatt ordrekvittering.

 1. Personopplysninger

Registrert personprofil opprettes og lagres i databasen tilknyttet det arrangement du melder deg på til. Arrangøren kan benytte samme personprofiler til invitasjon til tilsvarende arrangementer, men forplikter seg til å ikke benytte data du legger inn til andre formål enn til bruk i Superinvite. Invite AS lagrer kun opplysninger til statistisk bruk, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor arrangøren og deg som deltaker. Superinvite.no benytter kun personopplysninger du legger igjen til det/de arrangementet du har meldt deg på, og vil ikke utlevere personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter som ikke jobber direkte med Invite AS, eller sende direktereklame uten aktivt samtykke fra brukeren.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til en tredjepart når:

 • du har samtykket til utleveringen,
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen og /eller betalingen, eller
 • ved drift og vedlikehold av løsningen / systemet, eller
 • i lovbestemte tilfeller

Hvis du ønsker å endre/slette/sperre personopplysninger tar du kontakt med arrangør / Databehandlingsansvarlig hos arrangøren som har mulighet til dette.  Det er til en hver tid Databehandlingsansvarlig hos Arrangøren som er ansvarlig for at dine data ikke blir brukt videre til formål som strider med GDPR Regulation (EU) 2016/679. Invite AS som Databehandler er ansvarlig for at dine data er lagret og håndteres i henhold til GDPR Regulation (EU) 2016/679, samt legge til rette for at Databehandlingsansvarlig har tilrettelagte forhold som gjør at de kan overholde de nye GDPR bestemmelsene. Du godtar samtidig at hele eller deler av informasjonen du legger inn, kan publiseres offentlig av Arrangør, dersom Arrangør mener at dette er en nødvendighet for å kunne gjennomføre arrangementet. Dette kan for eksempel gjelde situasjoner der man legger ut en liste over alle som er påmeldt. Ønsker du ikke stå på en slik liste, skal du umiddelbart kontakte Arrangøren, og reservere deg mot tilstedeværelse på denne type lister.

For at vi skal kunne analysere brukeradferd inne på Superinvite, benytter Invite AS  Google Analytisc som en tredjepart på våre applikasjoner.

Invite AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du ha ytterligere spørsmål til vår personvernpolicy hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på dag@superinvite.no eller et brev til Invite AS, Skuivieien 103, 1339 Vøyenenga.

Dersom du finner brudd på forhold som gjelder Personopplysningsloven, er du pliktig til å kontakte oss for å varsle Invite AS om forholdet umiddelbart.

 1. Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven

 • 19b). Ved kjøp av fysiske produkter gjelder Angrerettloven når kjøp av produkter er foretatt

uten et fast tilholdssted (eks internett). Angrerettloven gir 14 dagers angrefrist Angrerettskjema for utfylling finner du online på http://forbrukerportalen.no Utfylt angreskjema må leveres Arrangør som håndterer dette på vegne av Invite AS.

 1. Reklamasjoner

Dine rettigheter ved feil og mangler ved din bestilling tas direkte med Arrangør som du finner kontaktinformasjon til på din ordrebekreftelse. Det henvises til §27 i forbrukerkjøpsloven dersom din reklamasjon gjelder fysiske produkter i tilknytning til din bestilling: “Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).” Forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. http://forbrukerportalen.no/

 1. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt arrangementer, ønske om endring av påmelding eller andre arrangementsrelaterte spørsmål, kontakt arrangementsansvarlig som du finner på arrangement siden eller din ordrekvittering.

Har du spørsmål knyttet til bruk av påmeldings- betalingstjenesten hos Invite AS, spørsmål om personværn eller belastning merket Invite AS (superinvite.no), kontakt oss på support@superinvite.no

Del dette innlegget

Flere nyheter